ქართული | English | Rусский
 
გამოკითხვა
როგორ მოგწონთ ვებ გვერდი ?
ძალიან მომწონს
მომწონს
არაუშავს
არ მომწონს
 

 

დეკლარაცია

 

ინსტრუქციები დეკლარაციის შევსების შესახებ

 

შეავსეთ დეკლარაცია დიდი ასოებით

 

დეკლარაცია უნდა შეივსოს იტალიაში შესვლისთანავე და ყოველთვის თან იქონიეთ თქვენთან ერთად, მაშინაც კი, როდესაც დეკლარანტი არ მართავს ავტომობილს.

დეკლარაცია უნდა წარედგინოს პოლიციის ოპერატორს.

თუ შემოწმებისას დეკლარაცია გაუქმებულ იქნა პოლიციის ოპერატორის მიერ ამ შემთხვევაში საჭირო იქნება კიდევ ერთი დეკლარაციის შევსება.

 დეკლარაცია ძალაშია იტალიაში შესვლიდან 72 საათის განმავლობაში.

 მოტივირებული საჭიროებისთვის შესაძლებელია გაგრძელდეს ყოფნის ვადა კიდევ 48 საათით. ასეთ შემთხვევაში შევსებულ უნდა იქნეს ახალი  დეკლარაცია.

ტრანზიტის შემთხვევაში, დეკლარაცია მოქმედებს იტალიაში შესვლიდან მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში. მოტივირებული მოთხოვნილებებისთვის შესაძლებელია 12 საათის განმავლობაში გახანგრძლივება. ასეთ შემთხვევაში შევსებულ უნდა იქნეს ახალი  დეკლარაცია.

 

1. მიუთითეთ ჯერ სახელი, შემდეგ გვარი.

2. მიუთითეთ დაბადების ადგილი (ქალაქი და ა.შ.) და დაბადების ქვეყანა.

3. მიუთითეთ დაბადების თარიღი (დღე / თვე / წელი).

4. მიუთითეთ მოქალაქეობის ქვეყანა.

5. მიუთითეთ ქალაქი / საცხოვრებელი ადგილი და სახელმწიფო.

6. მიუთითეთ საცხოვრებელი ადგილის სრული მისამართი: ქუჩა, მოედანი და ა.შ.

7. მიუთითეთ დოკუმენტის სახეობა (მაგ., IC პასპორტი), ნომერი, უფლებამოსილება, რომელიც მან გამოსცა, გაცემის და ვადის გასვლის თარიღი.

8. მიუთითეთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი.

9. მიუთითეთ იმ სახლის, საცხოვრებელი ადგილის ან იმ ადგილის მისამართი, სადაც იქნება თქვენი ადგილსამყოფელი. 

10. მიუთითეთ ის გადასასვლელი პუნქტი ან სასაზღვრო გადასასვლელი, საიდანაც შემოხვედით იტალიის ტერიტორიაზე, თარიღი

(დღე/ თვე / წელი) და იტალიის ტერიტორიიდან შესვლისა და გასვლის დრო (სთ: წთ.წმ), აგრეთვე შემოწმების მომენტში იტალიაში გამგზავრების დანიშნულების ადგილი.

11. შეტყობინება უნდა წარედგინოს  ჯანდაცვის კომპეტენტურ სამედიცინო კომპანიის პროფილაკტიკურ განყოფილებაში, შესვლის ადგილის  შესაბამის ეროვნულ ტერიტორიაზე.

იგივე შეტყობინება უნდა განხორციელდეს მაშინაც კი, თუ იტალიაში შესვლა ხორციელდება მხოლოდ ტრანზიტულად  სხვა სახელმწიფოში (ევროკავშირის ან არაწევრი ევროკავშირის ქვეყნებში) ჩასვლის მიზნით. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, ეროვნულ ტერიტორიაზე ყოფნის მაქსიმალური ვადაა 24 საათი, რაც შეიძლება გაგრძელდეს სპეციფიკური და დადასტურებული საჭიროებისთვის დამატებით 12 საათით. ამ პერიოდის დაუცველობის შემთხვევაში, 14 დღის განმავლობაში ვრცელდება ჯანმრთელობის ზედამხედველობისა და ფიტუსული იზოლაციის ვალდებულებები, ამავდროულად, შეტყობინება იგზავნება იზოლაციის ტერიტორიაზე ჯანდაცვის კომპეტენტურ ორგანოში. 

12. მიუთითეთ იტალიაში თქვენი ყოფნის მიზეზები (მაგალითად, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ: „საქონლის მიწოდება ...........  დატვირთვა   .......  დანიშნულება ....... "-" სამგზავრო გადაყვანა .......  "-" დან,  სამგზავრო დაგაყვანის  დანიშნულება …… . ”)

13. შემოწმების ადგილი და თარიღი არ უნდა იყოს მითითებული ეს პოლიციის ოპერატორის პასუხისმგებლობაა.

14. მიუთითეთ დეკლარანტის სახელი და გვარი. დეკლარაცია უნდა გაფორმდეს პოლიციის ოპერატორის თანდასწრებით.

უკან
Design by SPAR.GE © 2020 ყველა უფლება დაცულია